ANGLÈS

QUÈ FEM?

ACADÈMIES:

ANGLÈS:

El punt de partida és que el nostre professorat transmet seguretat als alumnes, i per tant, creen l’entorn necessari perquè aprendre anglès sigui una experiència positiva i l’alumnat pugui comunicar-se amb confiança.

La llengua vehicular a la classe és predominantment l’anglès i les activitats es desenvolupen en grups reduïts, amb diverses agrupacions i de forma dinàmica.

Els alumnes desenvolupen íntegrament les diferents habilitats a partir de jocs creatius i didàctics, cançons i contes, protagonitzant un paper actiu en diferents situacions.

A l’etapa d’Infantil i Cicle Inicial posem especial èmfasi en les habilitats d’escoltar i parlar, i a mesura que avancen, la comprensió lectora i l’expressió escrita prenen més protagonisme a Cicle Mitjà i Superior.