LOGOPÈDIA

QUÈ FEM?

ACADÈMIES:

LOGOPÈDIA:

La reeducació logopèdica anirà enfocada a tres àmbits d’aplicació:

  1. Infants.

  2. Adolescents.

  3. Adults i gent gran.

En termes generals, la logopèdia intervé en alteracions o dificultats ja existents, i l’objectiu és rehabilitar i/o millorar aquestes disfuncions, tenint en compte, és clar, el diagnòstic de cada pacient. Però, el logopeda també pot dur a terme un tractament preventiu, enfocat especialment en reeducar mals hàbits que poden desencadenar en una patologia pròpiament dita, i també fer una intervenció estimulativa ( Atenció precoç) destinada a la població infantil (0-3 anys) que presentin un retard maduratiu en la capacitat comunicativa (llenguatge).

Tot el tractament està coordinat amb la resta de professionals que treballin directament amb el pacient (mestres, tutors, neuròlegs, otorrins…), realitzant reunions o comunicacions puntuals per tal de cohesionar la nostra feina, i així seguir la mateixa línia d’actuació.