PSICOLOGIA

QUÈ FEM?

ACADÈMIES:

PSICOLOGIA:

Els problemes psicològics són difícils de detectar però, si parlem de nens i adolescents, encara es complica més, ja que moltes vegades s’atribueixen a altres factors com dificultats en el desenvolupament o en les etapes vitals.

Com tots sabem, l’educació i el creixement d’un fill no és tasca fàcil i, per aquest motiu, cal que posem atenció a l’aparició de conductes disruptives que es donin de manera reiterativa. Exemple d’aquestes conductes són rebequeries, agressivitat, mentires, alteració de la son, problemes de socialització, fracàs escolar, hiperactivitat i altres trastorns de conducta o aprenentatge.

El pensament d’un nen i la seva reacció davant d’allò que li succeeix en el seu dia a dia, afecta als seus sentiment i, per tant, al seu benestar emocional. Des de EdukidSchool oferim un tractament actiu on identifiquem el problema i dissenyem un pla de treball específic, utilitzant tècniques verbals i metafòriques (tal com el conte, el teatre, el dibuix, etc.) entre d’altres.

Al llarg d’aquest procés oferim una metodologia de treball on incloem als pares, germans, avis o altres persones importants en la vida dels infants o adolescents, per tal d’entendre, compartir i millorar la situació contextual d’aquests mitjançant la proposició de metes, la planificació necessària per a aconseguir-les, i la verificació constant del progrés que es va realitzant.